Ten rok może okazać się przełomowy w dziedzinie telepracy. Już ponad 8 proc. pracodawców zleca takie zadania swoim pracownikom.
Z danych PKPP „Lewiatan”, a także badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że zarówno wśród właścicieli firm, jak i pracowników rośnie popularność tej formy zatrudnienia. O ile w 2007 roku pracę w domu zlecało swoim pracownikom tylko 2 proc. przedsiębiorców, to w roku 2011 było ich już 8,8 proc., a w sektorze małych i średnich firm nawet 11 proc.
– W tym roku odsetek ten powinien wzrosnąć o kolejne 2 – 3 proc. Coraz więcej firm w czasach spowolnienia dostrzega zalety tej formy zatrudnienia – mówi Monika Zakrzewska, ekspert z PKPP „Lewiatan”. Obecnie odsetek przedsiębiorców, którzy uważają, że pracownicy wykonujący zadania w domu przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firmy, wynosi 39,7 proc., podczas gdy w 2010 roku było to 34,9 proc.
ikona lupy />
Co myślą pracownicy o telepracy / DGP
Firmą, która w tym roku chce podwoić liczbę telepracowników, jest m.in. wydawnictwo Wolters Kluwer. W ub.r. spółka zdecydowała się eksperymentalnie oddelegować kilkunastu zatrudnionych do pracy w domu, a w tym roku chce zwiększyć ich liczbę o połowę. – Do końca 2012 roku ok. 8 proc. z 280 zatrudnionych ma pracować w ten sposób – mówi Małgorzata Tłuchowska, prezes Wolters Kluwer Polska.
Plany zwiększenia liczby telepracowników mają spółka handlowo-usługowa 4Profit-T, wydawnictwo Crosswords Faktory, a także firma Beta, dystrybutor narzędzi domowych. Eksperci spodziewają się wzrostu liczby telepracowników w firmach z branży ubezpieczeniowej, internetowej, doradczej, wydawniczej i finansowej.
– Menedżerowie muszą się nauczyć kierować pracownikami na odległość i egzekwować od nich zadania – mówi Zakrzewska.
Co ciekawe, etat w domu coraz bardziej podoba się zatrudnionym: obecnie chciałoby tak pracować ponad 42 proc., podczas gdy w 2010 roku było to tylko 30 proc. Nie każda osoba jednak do tego się nadaje. Z doświadczeń pracodawców wynika, że najlepiej sprawdzają się osoby, które w firmie przepracowały już kilka lat.
PRAWO
Prawa i obowiązki przy pracy na odległość
Zasady zatrudnienia regulują przepisy kodeksu pracy z 2007 r. Telepracownik wykonuje zadanie i przekazuje pracodawcy wyniki. Uzgodnienia między stronami, dotyczące formy zatrudnienia mogą nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia (art. 677 par. 1 k.p.). Zatrudniając telepracownika, pracodawca ma obowiązek dostarczenia mu sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, pokrycia kosztów związanych z jego instalacją i serwisem. Pracodawca ma zadbać, by telepracownik nie był traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków zatrudnienia, awansu i szkoleń (art. 6715 par. 1,2).