Ten rok może okazać się przełomowy w dziedzinie telepracy. Już ponad 8 proc. pracodawców zleca takie zadania swoim pracownikom.
Z danych PKPP „Lewiatan”, a także badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że zarówno wśród właścicieli firm, jak i pracowników rośnie popularność tej formy zatrudnienia. O ile w 2007 roku pracę w domu zlecało swoim pracownikom tylko 2 proc. przedsiębiorców, to w roku 2011 było ich już 8,8 proc., a w sektorze małych i średnich firm nawet 11 proc.
– W tym roku odsetek ten powinien wzrosnąć o kolejne 2 – 3 proc. Coraz więcej firm w czasach spowolnienia dostrzega zalety tej formy zatrudnienia – mówi Monika Zakrzewska, ekspert z PKPP „Lewiatan”. Obecnie odsetek przedsiębiorców, którzy uważają, że pracownicy wykonujący zadania w domu przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firmy, wynosi 39,7 proc., podczas gdy w 2010 roku było to 34,9 proc.