W 2021 r. termin stawienia się 19-latków przed wojskową komisją lekarską zostanie uelastyczniony i będzie mógł obywać się w kilku okresach w ciągu roku.
Takie zmiany zostały wprowadzone w uchwalonej 27 listopada br. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wczoraj ustawę bez poprawek przyjął Senat.
Reklama
Wśród różnego rodzaju zmian, dotyczących m.in. ustanowienia 6 grudnia niedzielą handlową, pojawiła się w niej również nowelizacja przepisów ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1541 ze zm.), która wprowadza elastyczne rozwiązania dotyczące kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z nimi osoby, wobec których kwalifikacja nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one 19 lat, z innych przyczyn niż osobiste (np. wskutek pandemii), podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata. W nowelizacji pojawił się również przepis, który zakłada przeprowadzanie kwalifikacji w kilku okresach roku. Obecnie taka możliwość była zarezerwowana na wypadek ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Ustawodawca postanowił jednak zrezygnować z tego ograniczenia. Dodatkowo zmieniono przepis, na podstawie którego wydano rozporządzenie MSWiA oraz MON z 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1804). Z art. 35 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP usunięto wyraz „corocznie”, w efekcie kolejne rozporządzenie może dotyczyć terminów ustalanych na więcej lat. Z zastrzeżeniem, że obowiązek stawiennictwa przed komisją lekarską musi się odbywać każdego roku.
– Te rozwiązania wychodzą naprzeciw obywatelom. Oczywiście powinny już być wprowadzane w momencie, kiedy przerwano tegoroczną kwalifikację – mówi Czesław Mroczek, poseł KO i były wiceminister obrony narodowej. – Wszystko wskazuje na to, że po wejściu w życie tych zmian pojawi się kolejne rozporządzenie w sprawie przyszłorocznej kwalifikacji, które m.in. przesunie termin na drugą połowę roku – dodaje.
W tym roku – na mocy rozporządzenia MSWiA i MON – kwalifikacja została zakończona 13 marca. W związku z tym termin stawiennictwa został wyznaczony przez oba te resorty na 11 stycznia 2021 r., a czas jego przebiegu ustalono od 25 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Przypomnijmy, że co roku terminy były tak ustalane, aby nie kolidowały z maturami.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zobowiązani będą m.in. mężczyźni urodzeni w 2002 r. i w latach 1997–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.