Utrata etatu w Niemczech przez obywatela kraju UE nie oznacza, że automatycznie traci on świadczenia socjalne. Ma do nich prawo, jeśli jego dzieci uczęszczają do tamtejszej szkoły.
Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2020 r. Sprawa dotyczyła Polaka, który pracował w Niemczech, a jego córki były uczennicami tamtejszych szkół. TSUE uznał, że pozbawienie mężczyzny podstawowych świadczeń socjalnych (zasiłku dla bezrobotnych i na dzieci) w związku z utratą angażu jest przejawem nierównego traktowania. Prawo do pobytu rodziny w Niemczech – a więc również pomocy w utrzymaniu – wynika bowiem także z faktu, że dzieci uczyły się w niemieckich placówkach.
To niejedyna dobra informacja dla pracowników migrujących. Korzystna dla nich jest też opinia rzecznika generalnego TSUE Macieja Szpunara z 17 września 2020 r. w sprawie dotyczącej poszukiwania pracy przez obywateli kraju UE w innym państwie członkowskim Wspólnoty. Jeśli podtrzyma ją trybunał, to osoby takie zyskają lepsze gwarancje pobytu za granicą.