Na całym świecie, mimo podejmowanych przez dekady wysiłków wprowadzania przepisów dotyczących równych wynagrodzeń, kobiety wciąż zarabiają mniej niż 80 centów na każdego dolara, jaki otrzymują za taką samą pracę mężczyźni. W przypadku kobiet z dziećmi, kobiet z mniejszości rasowych, uchodźców, imigrantów i niepełnosprawnych różnica jest jeszcze większa.

„Praca kobiet rzadziej wiąże się z takimi korzyściami, jak ubezpieczenie zdrowotne i płatne urlopy. Nawet jeśli kobiety mają prawo do emerytury, niższe pensje oznaczają później mniejsze zasiłki na starość” – zauważył sekretarz generalny ONZ.

Zwrócił uwagę, że przepisy dotyczące równych wynagrodzeń nie rozwiązały problemu. Wezwał do podjęcia bardziej energicznych starań w celu znalezienia rozwiązań.

„Musimy zapytać, dlaczego kobiety są zdegradowane do pracy o niższym wynagrodzeniu; dlaczego zawody zdominowane przez kobiety - w tym prace w sektorze opieki – mają niższe wynagrodzenia; dlaczego tak wiele kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin; dlaczego zarobki kobiety spadają wraz z macierzyństwem, podczas gdy mężczyźni posiadający dzieci często dostają podwyżki; dlaczego kobiety w zawodach o wyższych dochodach osiągają zarobki limitowane do pewnego pułapu”- zastanawiał się Guterres.

Postulował potrzebę zniesienia szkodliwych stereotypów dotyczących płci i usunięcia barier instytucjonalnych, a także konieczność równego podziału obowiązków rodzinnych. „Musimy uznawać, redystrybuować i doceniać bezpłatną pracę opiekuńczą, wykonywaną nieproporcjonalnie (częściej) przez kobiety” – nalegał szef ONZ.

Przestrzegał, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn może się pogorszyć z powodu Covid-19 i jego skutków, w tym dlatego, że tak wiele kobiet pracuje w sektorach usługowym, hotelarskim i nieformalnym (szara strefa nie opodatkowana ani nie monitorowana przez władze), które zostały najbardziej dotknięte.

„Pandemia Covid-19 wykorzystała i ujawniła wszelkiego rodzaju nierówności, w tym nierówność płci. Inwestując w naprawę, musimy skorzystać z okazji, aby zakończyć dyskryminację kobiet w zakresie wynagrodzeń” – apelował szef ONZ wiążąc to koniecznością budowania świata godności i sprawiedliwości dla wszystkich.

Według UN Women, jednostki ONZ ds. Równości Płci i Upodmiotowienia Kobiet, mimo znacznego postępu w edukacji kobiet i wyższego w wielu krajach wskaźnika ich uczestnictwa w rynku pracy, zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach przebiega zbyt wolno. Przy obecnym tempie osiągnięcie gospodarczego parytetu płci może zająć 257 lat.