Zatrudniający powinien domagać się potwierdzenia, że nowo powstały związek zakładowy przejął rolę międzyzakładowej organizacji.
Przekształcenie związku zawodowego działającego w jednej firmie w organizację międzyzakładową zrzeszającą członków w różnych przedsiębiorstwach jest dość częstą praktyką. Okazuje się, że więcej problemów może wywoływać zmiana odwrotna – gdy z szerszego zrzeszenia wyłania się związek działający tylko u jednego pracodawcy. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim prawidłowej reprezentacji załogi w konsultacjach z pracodawcą. Ten ostatni musi mieć pewność, że negocjuje np. zmiany w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania z właściwym przedstawicielstwem.

Co ma zrobić pracodawca