Resort obrony chce zoptymalizować i uprościć proces rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej. Do ustaleń międzyresortowych trafił już projekt rozporządzenia szefa MON w tej sprawie.

Zmiany jakie chce wprowadzić resort w procesie rekrutacji do WOT wpisują się w zapowiedź szefa MON Mariusza Błaszczaka o skróceniu formalności związanych z pozyskiwaniem nowych żołnierzy w całym Wojsku Polskim.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia szefa MON upraszczającego rekrutację do WOT. Projekt już trafił do uzgodnień międzyresortowych.

W projekcie przewidziano zmiany: uchylenie przepisu, zgodnie z którym wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę, która złożyła wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, do jednostki wojskowej, w której ta osoba chce pełnić służbę, aby zapoznała się z warunkami pełnienia tej służby.

Propozycja uchylenia tego przepisu - zaznacza MON - ma na celu usprawnienie organizacji powoływania do terytorialnej służby wojskowej poprzez m.in. skrócenie czasu związanego z rekrutacją.

Kolejną zmianą jest "dookreślenie terminu powołania do służby". Projektowane rozporządzeniu usuwa dotychczasowe zapisy umożliwiające powoływania w szeregi WOT "raz w miesiącu". "W praktyce z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych może zaistnieć potrzeba powoływania do terytorialnej służby wojskowej częściej niż raz w miesiącu, wobec czego niezbędne jest uelastycznienie tego procesu" - zaznaczono.

Analogiczny cel przyświeca propozycji zmiany, która dotyczy rezygnacji z określenia, iż powołanie do służby następuje w poniedziałek będący dniem roboczym. "Za wystarczające w tym zakresie należy uznać wskazanie (...), że w przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie następuje raz na kwartał, bez wskazywania konkretnego dnia" - ocenili legislatorzy resortu obrony.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia oceniono, że wejście nowych zasad w życie "usprawni działanie systemu uzupełnień Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

W środę szef MON zapowiedział, że proces rekrutacji do Wojska Polskiego zostanie skrócony. Zmiany mają dotyczyć wojska zawodowego oraz ochotniczego w ramach WOT. Błaszczak poinformował, że w tym celu został uruchomiony już portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl. Jak zapewnił nowa "formuła" rekrutacji, to "zmiana, która spowoduje znaczne przyspieszenie i ułatwienie przystępowania do Wojska Polskiego".