W urzędach skarbowych i celno-skarbowych są niedobory kadrowe, a ludzie są przeciążeni zadaniami – wskazuje rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do Magdaleny Rzeczkowskiej, szefowej Krajowej Administracji Skarbowej.
Wcześniej RPO pytał ministra finansów o podwyżki dla pracowników i funkcjonariuszy KAS. O problemie pisaliśmy w artykule „Wyższe pensje tematem numer jeden w skarbówce” (DGP nr 100).
Teraz rzecznik wskazuje, że wpływają do niego skargi na warunki pracy. Pracownicy i funkcjonariusze twierdzą, że w skarbówce są niedobory kadrowe, które powodują nadmierne obciążenie pracą i służbą. Taka sytuacja generuje dużą liczbę nadgodzin w całej KAS. Co więcej, wypłata uposażenia za przedłużony czas służby została wstrzymana. Tymczasem wnioskodawcy twierdzą, że w czasie pandemii powinni uzyskać podwyższenie dodatku kontrolerskiego na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2461). „Wydaje się zatem, że przełożeni posiadają narzędzia umożliwiające zwiększenie wynagrodzenia, szczególnie osobom wykonującym dodatkowe zadania, np. kontrolne” – wskazano w piśmie.
RPO prosi o odniesienie się do tego szefową KAS.