Inspekcja pracy wydała rekomendacje dotyczące organizacji pracy w okresie pandemii. Przedsiębiorstwa starają się je stosować, ale nie wszystkie wytyczne są zrozumiałe.
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, zapewnienie przegród i maseczek, wydłużanie przerw – to przykładowe rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy dla firm wznawiających pracę lub modyfikujących jej organizację. To istotne i pomocne wskazówki, ale mogą też wywoływać wątpliwości. Nie jest do końca jasne, kto i w jakim zakresie powinien je stosować oraz na ile obowiązują one firmy i będą egzekwowane.

Niełatwa aktualizacja