Czy obniżenie wymiaru czasu pracy jest możliwe dla pracowników zarabiających po 16 tys. zł? Na pytanie czytelnika odpowiada Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP oraz SN.

Tak. Pracodawca ma możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom, którzy zarabiają powyżej 16 tys. zł, jednakże zgodnie z art. 15g specustawy o COVID-19 w takim przypadku nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników.

Takie wsparcie przysługuje tylko wówczas, gdy wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, nie było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Mówiąc inaczej, pracodawca skorzysta z dofinansowania do wynagrodzenia, o ile obniżony wymiar czasu pracy dotyczy osób zarabiających nie więcej niż 15 671 zł.

Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP oraz SN