Na dniach kończy się ważność części badań okresowych naszych pracowników. Czy skierowania na nie powinniśmy wystawić już teraz, czy też możemy to zrobić później? Czy mamy na to jakiś określony czas? Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.

Zgodnie z art. 31m specustawy o COVID-19 orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują nadal ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W tarczy antykryzysowej 2.0., ten termin został wydłużony do 90 dni. Przy czym należy zauważyć, że obecnie obowiązujący art. 31m nie odnosi się wprost do skierowań, lecz wydaje się, że powinny być one wydane w czasie realnie umożliwiającym wykonanie badania, a więc pod koniec epidemii lub po jej zakończeniu.

Aleksandra Kiełbratowska, specjalista z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych