Czy badania sanitarno-epidemiologiczne zachowują ważność w czasie epidemii? Na pytanie czytelnika odpowiada Aleksandra Kiełbratowska, specjalista z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Specustawa o COVID-19 nie odnosi się wprost i bezpośrednio do kwestii badań lekarskich czy psychologicznych wykonywanych na podstawie takich szczególnych regulacji, jak np. ustawa o broni i amunicji czy ustawa o Policji. Podobnie jest z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi. Badania takie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, powinny być wykonane u wszystkich osób podejmujących lub wykonujących czynności/prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby niezależnie od obowiązku wykonania badań lekarskich wynikających z kodeksu pracy.

Po analizie przepisów należy dojść do wniosku, że obecne badania sanitarno-epidemiologiczne zachowują ważność, o ile lekarz nie wyda innej decyzji. Jednakże osoby bez ważnych badań nie mogą być dopuszczone do pracy.

Aleksandra Kiełbratowska, specjalista z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych