Jak zaplanować obieg czy wręczanie dokumentów kadrowych pracownikom pracującym zdalnie: np. porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie?

Cała rozmowa: