Proponowanie młodym lekarzom wynagrodzenia na poziomie ustawowego minimum nie przystaje do warunków na rynku pracy i nie stanowi zachęty do wykonywania zawodu w Polsce – alarmuje Naczelna Rada Lekarska.
Reklama
Samorząd odniósł się w ten sposób do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.). Zgodnie z nim pensje stażystów wzrosną z 2509 zł brutto do wysokości 2600 zł brutto – z mocą od 1 stycznia 2020 r. Od 1 kwietnia br. zostaną one podwyższone do 2700 zł. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującej płacy minimalnej. „Ponadto, biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe oraz charakter wykonywanego zawodu, wynagrodzenie zasadnicze wyliczone w oparciu o płacę minimalną podwyższa się o kolejne 100 zł” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.
Lekarski samorząd zwraca jednak uwagę, że płaca w wysokości 2700 zł dla lekarza w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatna do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy i spoczywającej na nim odpowiedzialności.
– Zaproponowane w projekcie wynagrodzenie jest wyższe jedynie o 100 zł od płacy minimalnej określonej na 2020 r., która w stosunku do roku poprzedniego wzrosła z kwoty 2250 zł, czyli jednorazowo o 350 zł. Porównując natomiast wzrost zasadniczego wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty do lat poprzednich, to w 2009 r. wynosiło ono 2007 zł, co oznacza, że wzrosło jedynie o 693 zł na przestrzeni aż 11 lat – podkreśla NRL. Przypomina, że niezmiennie postulatem samorządu jest płaca dla lekarza stażysty na poziomie średniej krajowej.
6,5 tys. osób jest w trakcie stażu podyplomowego
Jeszcze w zeszłym roku – po tym, jak ogłoszono tegoroczną wysokość płacy minimalnej – lekarze wyliczali, że w 2008 r. najniższa płaca wynosiła 1126 zł, a pensja stażysty 1824 zł, czyli 162 proc. minimum. Teraz z trudem dobija do 100 proc. Przy zachowaniu takich proporcji jak przed laty w tym roku powinno to być 4212 zł.
Środowisko lekarskie zwracało też wcześniej uwagę, że omawiany projekt rozporządzenia jest spóźniony – choć ma obowiązywać z mocą wsteczną, został skierowany do konsultacji dopiero w połowie stycznia. Resort bronił się, że przepisy regulujące wysokość minimalnego wynagrodzenia to prawo powszechnie obowiązujące i powinno być stosowane do wszystkich pracowników, którzy zarabiają poniżej wskazanej w nim kwoty minimalnej, a rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego ma w tym przypadku charakter pomocniczy. Niezależnie zatem od niego lekarz stażysta powinien mieć wypłacane wynagrodzenie w wysokości 2600 zł brutto, począwszy od stycznia 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach