Nie każdy zatrudniony może odpracowywać dodatkowy dzień wolny w innym terminie. To ważne, bo takie przenoszenie dniówek stosuje m.in. administracja rządowa.
W tym roku święta Bożego Narodzenia przypadają w środę i czwartek. Jeśli więc pracodawca zarządzi piątek, 27 grudnia, dniem wolnym, który trzeba odrobić w innym terminie, zatrudnieni zyskają wyjątkowo długi weekend. Na takie rozwiązanie zdecydowała się m.in. administracja rządowa. Pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, wojewódzkich i tych należących do Krajowej Administracji Skarbowej odpracowywali przyszły piątek w sobotę 14 grudnia.
Problem w tym, że takie rozwiązanie może naruszać przepisy. Dodatkowej pracy w ciągu tygodnia nie można bowiem zlecać osobom niepełnosprawnym.