Urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze godzinowym. Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym nie oznacza, że można go udzielić na część dnia.

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a podstawowy wymiar 20 lub 26 dni dotyczy tylko zatrudnianych na pełen etat. Zatrudnionym na części etatu przysługuje urlop w odpowiedniej części:

Pracujący na 1/2 etatu otrzymają 10 lub 13 dni wolnego, na 1/3 7 lub 9 dni wolnego itd

To czy pracownik otrzyma 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy.

Reklama

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat - otrzymuje 20 dni urlopu. Z kolei jeśli zatrudniony jest co najmniej 10 lat - do wykorzystania ma 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Jak obliczyć, ile dni urlopu ci przysługuje sprawdzisz tutaj >>>>

Zasada godzinowego udzielania urlopu wypoczynkowego odnosi się do wszystkich pracowników, niezależnie od tego w jakim systemie pracy są zatrudnieni.

Osobom, którym przysługuje 20 dni urlopu przysługuje 160 godzin urlopu ( i odpowiednio 26 dni urlopu to 208 godzin).

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przyjmuje się, że jeden dzień urlopu to 8 godzin pracy. Wyjątek stanowią osoby, których dobowy wymiar czasu pracy jest niższy niż osiem godzin (np. niepełnosprawni). Wówczas jeden dzień urlopu jest równy ich czasowi pracy.

Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym nie oznacza, że można udzielić pracownikowi urlopu na część dnia pracy.

Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.