Przede wszystkim należy zaznaczyć, że urlop wypoczynkowy przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a podstawowy wymiar 20 lub 26 dni dotyczy tylko zatrudnianych na pełen etat. Zatrudnionym na części etatu przysługuje urlop w odpowiedniej części:

Pracujący na 1/2 etatu otrzymają 10 lub 13 dni wolnego, na 1/3 7 lub 9 dni wolnego itd

To czy pracownik otrzyma 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy.

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat - otrzymuje 20 dni urlopu. Z kolei jeśli zatrudniony jest co najmniej 10 lat - do wykorzystania ma 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Do stażu pracy, od którego zależy to, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, dolicza się okresy nauki w szkołach:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata,
średniej szkole zawodowej - 5 lat,
średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,
szkole policealnej - 6 lat,
szkole wyższej - 8 lat.

Okresy nauki w różnych szkołach nie sumują się