Urlop wypoczynkowy może wynosić 20 lub 26 dni. Jego długość zależy od stażu pracy. Sprawdź, ile dni urlopu wypoczynkowego ci przysługuje.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że urlop wypoczynkowy przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a podstawowy wymiar 20 lub 26 dni dotyczy tylko zatrudnianych na pełen etat. Zatrudnionym na części etatu przysługuje urlop w odpowiedniej części:

Pracujący na 1/2 etatu otrzymają 10 lub 13 dni wolnego, na 1/3 7 lub 9 dni wolnego itd

To czy pracownik otrzyma 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy.

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat - otrzymuje 20 dni urlopu. Z kolei jeśli zatrudniony jest co najmniej 10 lat - do wykorzystania ma 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Do stażu pracy, od którego zależy to, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, dolicza się okresy nauki w szkołach:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata,
średniej szkole zawodowej - 5 lat,
średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,
szkole policealnej - 6 lat,
szkole wyższej - 8 lat.
Okresy nauki w różnych szkołach nie sumują się