Wykwalifikowana siła robocza

Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy o „migracji wykwalifikowanej siły roboczej”. Nowe przepisy w szerszym stopniu niż do tej pory będą otwierać możliwość zatrudnienia i dostępu do rynku pracy przez obywateli spoza Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że pakiet ustaw migracyjnych został przyjęty, ale nie jest uchwalony, prace nad przepisami do tej pory trwają.