O ponad 300 zwiększy się – w stosunku do zeszłego roku akademickiego – liczba miejsc na kierunku lekarskim. W sumie uczelnie będą mogły przyjąć 8331 studentów. Dla przyszłych stomatologów zarezerwowano 1416 miejsc.
Minister zdrowia co roku określa – w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego – limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególnych uczelniach. Projekt rozporządzenia dotyczącego przyszłego roku akademickiego jest właśnie w konsultacjach.
Zgodnie z nim na kierunku lekarskim limit miejsc ogółem wyniesie 8331, w tym na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych w języku polskim – 5122 miejsc, na studiach niestacjonarych w języku polskim – 1308, a na studiach w języku innym niż język polski (w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej) – 1901. To niewiele więcej niż obecnie – na bieżący rok akademicki zaplanowanych zostało bowiem prawie 8 tys. miejsc. Wówczas również wzrost rok do roku wynosił ok. 300. W ocenie środowiska to stanowczo za mało.
Na kierunku lekarsko-dentystycznym przyszłoroczny limit to 1416 miejsc, przy czym na studia stacjonarne w języku polskim zaplanowano ich 823, na niestacjonarne – 266, a na studia w języku innym niż polski – 327 miejsc. Obecny limit to 1395.
Najwięcej przyszłych medyków kształcić będą Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (690 miejsc), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (670 miejsc, w tym 150 finansowanych przez MON) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (550). 100 miejsc otworzy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który dopiero kilka tygodni temu uzyskał zgodę na kształcenie lekarzy.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach