Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm może wznowić prace nad poselskim projektem doprecyzowującym przepisy o handlu w niedzielę. Nowelizacja zakłada m.in. ograniczenie możliwości sprzedaży przez sklepy posiadające status placówek pocztowych. Będą one mogły prowadzić handel, jeśli ich przeważającą działalnością jest wykonywanie usług pocztowych (a nie sprzedaż towarów).
Ograniczy to przypadki, gdy np. zwykłe sklepy powołują się na umowy z operatorami pocztowymi i zobowiązują pracowników do świadczenia pracy także w niedziele. Projekt doprecyzowuje też, że właściciel placówki handlowej, który samodzielnie prowadzi sprzedaż w niedzielę, może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych lub małżonka (także przysposobionych), rodziców, macochy i ojczyma. Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują tej kwestii (ale pomoc osób bliskich dopuszcza Państwowa Inspekcja Pracy). Omawiana propozycja zmian trafiła do Sejmu w listopadzie 2018 r., ale prace nad nią przerwano już miesiąc później.
Początkowo porządek obrad najbliższego posiedzenia (opublikowany na stronie internetowej Sejmu) wywołał wątpliwości. Nie było jasne, czy chodzi o wznowienie prac nad omawianym projektem, czy też złożona została inna poselska propozycja nowelizacji przepisów o zakazie handlu. W odpowiedzi na pytanie DGP Centrum Informacyjne Sejmu (CIS) potwierdziło, że chodzi o poselski projekt zawarty w druku 3038 (czyli ten, który trafił do Sejmu w listopadzie). Wskazało jednocześnie, że wznowienie prac nie jest jeszcze przesądzone, bo porządek obrad publikowany na stronie Sejmu jest jedynie wstępnym, ogólnym planem prac na najbliższe posiedzenie.
– O tym, jakie punkty porządku obrad znajdą się ostatecznie w harmonogramie prac Izby, opinia publiczna dowiaduje się po posiedzeniach Prezydium Sejmu oraz Konwentu Seniorów, mających miejsce tuż przed posiedzeniem – wskazuje CIS.
Wątpliwości wynikały też z faktu, że w ostatnim czasie członkowie rządu oraz posłowie partii rządzącej sugerowali raczej możliwość złagodzenia przepisów o zakazie handlu (a nie jego zaostrzenia, co zakłada omawiany projekt). Wskazywały na to ostatnie wypowiedzi m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Propozycje ewentualnych zmian w tym zakresie mają być przedstawione po dokonaniu przeglądu skutków wprowadzenia zakazu handlu.
Etap legislacyjny
Projekt po I czytaniu w Sejmie