Dwukrotnie wyższe odprawy w przypadku zwolnienia, możliwość przejścia na emeryturę policyjną po 15 latach służby. Te uprawnienia przysługują mundurowym ze służb celnych. Pracownicy nie mogą na nie liczyć.
Wczoraj Sąd Najwyższy postawił kropkę nad „i”. Orzekł, że tylko funkcjonariusze Służby Celnej mają prawo do sześciomiesięcznej odprawy. Natomiast pracownicy korpusu Służby Cywilnej, choć wykonują taką samą pracę, są inną grupą zawodową, więc mogą otrzymać tylko trzymiesięczną odprawę. Także tylko funkcjonariusze będą mogli w przyszłości liczyć na emeryturę na takich samych zasadach jak policjanci. Pod warunkiem że Sejm przyjmie rozwiązania zrównujące uprawnienia celników i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Ale tu się zaczynają schody.

Tysiące złotych różnicy