Dwa dni po publikacji DGP o tym, że rozwój formacji jest zamrożony, Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło autopoprawkę do rozporządzenia i zwiększyło limit.
17 142 – tylu żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, czyli ochotników, miał wynosić na koniec 2019 r. górny limit Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak wynikało z projektu rozporządzenia Rady Ministrów przygotowanego przez MON pod koniec listopada.
Podobne liczby pojawiały się także w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych, który kilka dni wcześniej był opiniowany przez sejmową komisję obrony narodowej. Było to zaskoczenie, ponieważ wcześniej w planach (i tak zredukowanych) było zapisane, że na koniec 2019 r. ten rodzaj sił zbrojnych będzie liczył ok. 30 tys. żołnierzy, w tym kilka tysięcy zawodowych.