Od nowego roku naukowcy z Polskiej Akademii Nauk mogą liczyć na podwyżkę pensji minimalnej – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), która weszła w życie w październiku br., zostały zapisane gwarancje dotyczące minimalnego poziomu wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.
Zgodnie z nowymi przepisami pensje akademików odnosić się będą do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora na uczelni publicznej. Minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu zdecydował, że kwota bazowa, w relacji do której będą ustalane najniższe pensje nauczycieli akademickich, będzie wynosiła w 2019 r. 6410 zł brutto (obecnie to 5390 zł).