Nie trzeba będzie wprowadzać wypowiedzeń zmieniających w umowach z dyrektorami wydziałów zatrudnionymi w samorządach. Ich stanowiska nie zostaną jednak zlikwidowane z końcem roku.
Tak zdecydował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który w trybie pilnym skierował do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. Ma ono obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Całe zamieszanie stąd, że 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936), które m.in. obniżyło stawki minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. MRPiPS, które było odpowiedzialne za jego przygotowanie, postanowiło również uporządkować nazwy stanowisk, m.in. w urzędach miast i gmin. W efekcie wykreślono stanowiska dyrektorów wydziałów, są tylko ich naczelnicy. W przepisie przejściowym zapisano, że dotychczasowe nazwy mogą być stosowane do końca roku.
Samorządowcy alarmowali wówczas, że wskutek tych zmian trzeba będzie zastosować porozumienia zmieniające lub wypowiedzenia zmieniające w umowach o pracę. Co więcej, pojawiły się obawy, że po wyborach samorządowych może być to pretekst do pozbycia się specjalistów, którzy pracowali dla poprzedniej władzy. Resort uwzględnił postulaty samorządów i chce przywrócić stanowiska dyrektorów wydziałów.
– Lepiej później niż wcale. Od początku twierdziliśmy, że tego typu zmiana niczemu nie służy i ogranicza samorządy, zwłaszcza miasta, w decydowaniu, czy wydziałem będzie kierował naczelnik, czy tak jak wcześniej dyrektor – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Wskazuje, że w obecnym rozporządzeniu jest stanowisko zastępcy kierownika biura, a nie ma samego kierownika biura. – Będziemy jeszcze postulować o wprowadzenie tej zmiany do przedstawionego nam projektu – dodaje.
Unia Metropolii Polskich zgłosiła również propozycję zmiany minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego przez odesłanie do odrębnych przepisów. Tym bardziej że określa je art. 8 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064). Nie ma więc potrzeby, aby w rozporządzeniu powielać przepisy ustawy.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach