W 2019 r. ćwiczenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) może odbyć maksymalnie ok. 12 tys. ochotników. Nie będzie już naborów kolejnych chętnych. Resort obrony chce się bardziej skupić na szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.
Przy okazji ustalania tego limitu Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) potwierdziło, że nie będzie likwidowało NSR, ale planuje zawiesić nabór do tej formacji. Powstała ona w 2010 r., kiedy tworzono armię zawodową, a rezerwiści w liczbie 20 tys. mieli ją wspierać. Nigdy nie udało się osiągnąć takiego stanu. Obecnie w NSR jest ok. 10 tys. osób.
W 2019 r. osoby należące do tej formacji będą powołane na ćwiczenia trwające do 30 dni. MON nie będzie już jednak przedłużało im kontraktów ani prowadziło naborów na przeszkolenia wojskowe.
– Żołnierze NSR po przeszkoleniu trafiali do służby zawodowej. Jeśli ta formacja zostanie wygaszona, to zostanie naruszona struktura armii – przestrzega prof. Bogusław Pacek, były doradca ministra obrony narodowej.
Nie wszyscy podzielają tę argumentację. – NSR od początku były atrapą i miały tylko pokazać, że armia, łącznie z żołnierzami zawodowymi, ma liczyć 120 tys. Bardzo dobra decyzja, że wreszcie zlikwidują ten sztuczny twór – mówi gen. Waldemar Skrzypczak, były wiceminister obrony narodowej.
– Mam nadzieję, że szef sztabu generalnego przygotuje inny skuteczny system przygotowania do wojska rezerw, które zasilą armię zawodową lub trafią do innej formy służby, która uczyni z nich specjalistów – dodaje.
Resort obrony narodowej nie przewiduje alternatywy dla NSR. Zamierza jednak w przyszłym roku przeszkolić ponad 17 tys. osób, które zasilą WOT. Nie rezygnuje też z cyklu szkoleń dla studentów. W przyszłym roku obejmą one 5 tys. ochotników. Kurs składa się z części teoretycznej, która odbywa się w trakcie roku akademickiego. Drugim etapem są ćwiczenia praktyczne trwające sześć tygodni w trakcie wakacji.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych