Rada Ministrów przygotuje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.
Rada Ministrów przygotuje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin. Teraz dopłata do wypoczynku wynosi 239,50 zł i znacznie odbiega od tej przysługującej innym mundurowym.
Nowelizacja zwiększy także grono uprawnionych do dopłaty. Obecnie funkcjonariusz tej formacji może uzyskać dofinansowanie wakacji dla siebie, na żonę i dzieci – do 18. roku życia; jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia i jeśli studiują – do 25. roku życia. Podobne ograniczenia są w przypadku niepełnosprawnych dzieci. Po zmianach dopłata będzie przyznawana niepełnosprawnym dzieciom funkcjonariusza bez względu na ich wiek.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów