Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych zyskają kolejne uprawnienie . Tym razem chodzi o minimum płacowe dla działaczy organizacji zakładowych.Osoby wykonujące obowiązki na podstawie kontraktów cywilnoprawnych będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia kadencji w zarządzie organizacji zakładowej. Otrzymają wynagrodzenie, które przysługiwałoby im, gdyby wykonywali swoje obowiązki zawodowe.