Mundurowi, którzy narażają swoje życie w czasie służby, muszą być dobrze wynagradzani – twierdzą związkowcy.– I dlatego jeszcze w tym roku każdy z nich powinien otrzymać 650 zł podwyżki. Zaproponowana przez rząd 150 zł nie rozwiąże problemów kadrowych. I nie będzie motywować do dalszej służby – podkreśla Rafał Jankowski, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.