Instytut Badań Strukturalnych (IBS) przeanalizował dane z badań BAEL, sprawdzając, jak program 500 plus wpłynął na sytuację zawodową kobiet. Wynika z nich, że w I połowie 2017 r. ok. 90 tys. kobiet nie pracowało, bo ich rodziny dostawały świadczenia wychowawcze. Najsilniej ten efekt wystąpił w I kw. 2017 r. – zatrudnienia nie podjęło ok. 103 tys. kobiet. Gdyby nie 500 plus, wskaźnik zatrudnienia kobiet z dziećmi byłby – jak wskazuje Iga Magda z IBS – o 2 do 3 punków procentowych wyższy.
Dodatek dzieli kobiety – na te z dziećmi i bez
Eksperci IBS sprawdzali, w jaki sposób zachowywały się kobiety na rynku pracy przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu 500 plus. Analizowali zachowania pań, które mogły skorzystać z programu (bo mają dzieci), i tych, które z niego nie korzystają. Przed 2016 r. – gdy dodatków jeszcze nie wypłacano – kobiety na rynku pracy zachowywały się podobnie niezależnie od tego, czy miały dzieci, czy nie. Potem, gdy program zaczął działać, wskaźnik aktywności zawodowej matek zmalał.