Klub Kukiz'15 złożył w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że za zwolnienie chorobowe w czasie ciąży będzie płacić ZUS, a nie jak jest obecnie pracodawca. Zdaniem klubu zmiana będzie miała pozytywny wpływ na zatrudnianie kobiet.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej posłanki klubu Kukiz'15 Elżbieta Zielińska i Agnieszka Ścigaj zaprezentowały założenia projektu nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Tutaj znajdziesz projekt nowelizacji>>

Projekt zakłada, że "za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie pierwszych 33 dni tej niezdolności, wypłacany będzie zasiłek chorobowy, a nie jak do tej pory l00 proc. wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę".

Zielińska zauważyła, że młode kobiety są często przy zatrudnianiu pytane przez pracodawców o plany macierzyńskie. "Jest pewna niechęć ze strony pracodawcy, żeby te kobiety zatrudniać" - powiedziała posłanka.

"Zarówno pracodawca, jak i pracownicy płacą na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić nasz projekt, który będzie powodował, że już od pierwszego miesiąca zwolnienia z powodu ciąży kobieta będzie opłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - mówiła Zielińska.

Dodała, że po wprowadzeniu zaproponowanych przez Kukiz'15 zmian "pracodawcy będą się czuli pewnie, że będą mogli zatrudniać młode kobiety". "Młode kobiety będą mogły łączyć życie rodzinne z życie zawodowym i nie będzie to prowadziło do dyskryminacji na rynku pracy" - podkreśliła. Według Kukiz'15 zmiany przyniosą długoterminowo pozytywne skutki dla budżetu państwa, choć w krótkim wymiarze czasu FUS zostanie obciążony kosztami wypłaty zasiłków.

"W dłuższej perspektywie zmiana ta przyczyni się jednak do wzrostu zatrudnienia, a co za tym idzie do wzrostu gospodarczego naszego kraju, który przyczyni się w sposób naturalny do wzrostu przychodów budżetu Państwa. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż zmiana powinna mieć pozytywne skutki demograficzne co również ma pozytywny wpływ dla budżetu państwa" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zdaniem Kukiz'15 nowelizacja ustawy przyniesie "jedynie pozytywne skutki" dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Zielińska zaapelowała do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie tego projektu.

Kukiz'15 podkreśla, że proponowana regulacja nie jest nowością w polskim systemie prawa. "Dokładnie takie same normy obowiązują w przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy. Wówczas od pierwszego dnia wypłacany jest zasiłek, a nie wynagrodzenie chorobowe" - czytamy. Wiceszefowa klubu Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj zaprosiła kobiety na konferencję w Sejmie, która odbędzie się 16 marca, na której zostanie zaprezentowane więcej prokobiecych rozwiązań m.in. dla przedsiębiorców.