Ograniczenia sprzedaży w ostatni dzień weekendu zaczną obowiązywać od marca. Inspekcja pracy, która ma je egzekwować, nie dostanie pieniędzy na dodatkowe kontrole. Sama będzie musiała też rozstrzygnąć niejasne zasady obowiązywania obostrzeń
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą sprzedaż w niedziele.
– To wielki krok w kierunku ucywilizowania prawa pracy i traktowania pracowników w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy – podkreślił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, która przygotowała obywatelski projekt w omawianej sprawie.