Stosowanie krótkotrwałych umów umożliwi wydłużenie maksymalnego okresu pracy tymczasowej nawet o pięć miesięcy. Agencje rozważają takie rozwiązanie.
Od pół roku obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne limity skierowania pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika. Ten sam zatrudniony może wykonywać dla niej zadania przez maksymalnie 18 miesięcy (w okresie 36 miesięcy). Okazuje się jednak, że jest sposób na wydłużenie tego limitu – wystarczy nie wliczać do niego weekendów. Agencja pracy tymczasowej może zawierać z podwładnym krótkotrwałe umowy (co tydzień) przewidujące skierowanie do danego pracodawcy użytkownika jedynie od poniedziałku do piątku. W ten sposób do limitu nie byłyby wliczane soboty i niedziele. Faktyczny, maksymalny okres zatrudnienia mógłby się wydłużyć nawet o ok. 5 miesięcy (z 18 do 23).
– Agencje rozważają stosowanie takiego rozwiązania. Z literalnej wykładni przepisów wynika, że jest ono dopuszczalne, choć wiąże się z pewnym ryzykiem i koniecznością spełnienia określonych wymogów, które mogą być uciążliwe – tłumaczy Michał Lisawa, adwokat z kancelarii CMS Cameron McKenna.