Pośrednicy w zatrudnieniu odczuwają braki rąk do pracy. Kuszą kandydatów coraz lepszymi zarobkami, których wysokość rośnie szybciej niż w całej gospodarce.

Agencje pracy zatrudniają coraz więcej. W całym 2016 roku za ich pośrednictwem płatne zajęcie znalazło ponad 1, 2 mln osób. W 2016 roku zastopował się trend zwiększania zatrudnienia pracowników tymczasowych. Wciąż stanowią oni najliczniejszą grupę pracowników zatrudnianych przez agencje pracy, ale po latach wzrostów, w 2016 roku agencje zrzeszone w Polskim Forum HR zanotowały spadek o 0,5 proc.

Jednocześnie wzrosła liczba pracodawców, którzy korzystają z takiej formy zatrudnienia pracownika. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 roku pracownika tymczasowego zatrudniło 18 608 podmiotów. Jest to o 9 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Liczba pracowników spada, a chętnych do ich zatrudnienia przybywa. W efekcie zatrudniani za pośrednictwem agencji pracy zarabiają coraz więcej. Z danych Polskiego Forum HR wynika, że średnie wynagrodzenie w pracowników tymczasowych w 2017 roku wyniosło 14,49 zł brutto za godzinę, co daje miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2 434 zł brutto. Oznacza to, że w porównaniu z zeszłym rokiem, pracownicy tymczasowi zarobili o 11,2 proc. więcej niż w 2016 roku. Wówczas średnia stawka wyniosła 13,03 zł brutto za godzinę.

Płace pracowników tymczasowych rosną więc szybciej niż poziom minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 wzrosło o 8,1 proc..

Wśród przeanalizowanych wynagrodzeń najliczniejsza grupę stanowiły płace osób zatrudnionych do wykonywania prac prostych (39 proc.), tu średnie godzinowe wynagrodzenie wyniosło 13,52 zł brutto o 9,3 proc. więcej niż w poprzednim roku oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (26 proc.), gdzie średnie godzinowe wynagrodzenie wzrosło o 9,6 proc. i wyniosło 13,95 zł brutto

Wszystko o nowych zasadach zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych przeczytasz w książce: "Pracownicy tymczasowi. Nowe zasady zatrudniania" >>>>