W 2018 roku wzrośnie zarówno płaca minimalna pracowników na etacie, jak i najniższa stawka godzinowa zleceniobiorców.

Już od 2017 roku wzrosła najniższa płaca dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i od stycznia wynosi ona 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych). Natomiast w przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 100 zł i wyniesie 2100 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza jednocześnie, że wzrosną też świadczenia z nią powiązane, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy. Oto jakie świadczenia wzrosły z płacą minimalną w 2017 roku>>

Na rękę pracownik otrzyma jednak tylko 1530 zł, bowiem od wynagrodzenia pracownika pracodawca, jak i sam zatrudniony muszą opłacić składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odliczyć podatek dochodowy. Od 2100 zł zostają więc odjęte:

  • składki finansowane przez pracodawcę: 432,81 zł,
  • składki finansowane przez pracownika: 451 zł,
  • podatek dochodowy: 119 zł.

W efekcie najniższe wynagrodzenie pracownika netto wyniesie w 2018 roku 1 530 zł. Dokładnie ile składek płaci pracownik, a ile pracodawca dowiesz się tutaj>>

Z płacą minimalną powiązana jest obowiązująca od roku minimalna stawka godzinowa, która ustawowo wynosi 12 zł brutto, po waloryzacji powiązanej z podwyżką pensji minimalnej, w 2017 roku wyniosła około 13 zł. Od 2018 roku wzrośnie do 13,70 zł, czyli o 0,70 gr więcej niż obecnie.

Do stawki godzinowej są uprawnione nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale także samozatrudnione. Emerytura i zasiłek rodzinny: Czy najniższe świadczenia wzrosną w 2018 roku>>