MRPiPS uważa za zasadne stopniowe dojście z płacą minimalną do poziomu 50 proc. płacy w gospodarce narodowej - podał resort pracy w materiale przygotowanym z okazji projektu rozporządzenia o płacy minimalnej w 2018 roku.

"W opinii Ministerstwa zasadne jest stopniowe dochodzenie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosiłoby 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednakże dojście to powinno być dokonywane w sposób wyważony, stosownie do występujących w danym czasie warunków społeczno-gospodarczych" - napisano.

"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest otwarte na dalszą dyskusję i propozycje dotyczące wprowadzenia odpowiednich mechanizmów umożliwiających realizacje przedmiotowego postulatu, w szczególności w ramach prac Rady Dialogu Społecznego" - dodano.