W 2018 roku osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia muszą zarabiać co najmniej 13,70 zł za godzinę pracy. To wzrost o 70 gr w stosunku do roku 2017. W związku z tym zleceniodawcy poniosą wyższe koszty ich zatrudnienia.

Gdy umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia danego pracownika, wówczas podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a objęcie nim następuje na wniosek osoby zatrudnionej na umowę zlecenie zgłoszony do zleceniodawcy.

Jeśli chodzi o wysokość procentową składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń to umowa zlecenia niczym nie różni się od umowy o pracę.

W 2018 r. zleceniodawcy za godzinę pracy odprowadzą:

- na ubezpieczenie emerytalne (9,78 proc.) – 1,34 zł
- na ubezpieczenie rentowe (6,5 proc.) – 0,89 zł
- na ubezpieczenie wypadkowe – według stopy 1,8 proc. – 0,25 zł
- na FGŚP – 0,1 proc. – 0,01 zł


Za godzinę pracy osoby wykonującej zlecenie za minimalną stawkę przedsiębiorca zapłaci 16,19 zł. W 2017 roku było to 15,36 zł.