Coraz więcej pracowników budżetówki, w tym urzędników, z obawy przed zwolnieniem zapisuje się do związków zawodowych. Ze względu na reformę oświatową podobne decyzje podejmują nauczyciele.
Ciągłe zmiany w zasadach zatrudnienia, likwidacja konkursów na niektóre stanowiska urzędnicze, a także różnego rodzaju reorganizacje oraz łączenie urzędów powodują duże poczucie niepewności w budżetówce. Obawa o zatrudnienie sprawia, że pracownicy szukają pomocy w organizacjach związkowych.
Niepewne czasy