Rząd nie odmrozi kwoty bazowej, od której wielokrotności naliczana jest pensja członków korpusu służby cywilnej. Związkowcy domagają się jednak 15 proc. podwyżek dla całej administracji.
Rada Ministrów przyjęła założenia makroekonomiczne do budżetu na 2018 r. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej po raz kolejny pozostał na niezmienionym poziomie.
Rząd swoją decyzję tłumaczy m.in. koniecznością przestrzegania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz zapewnienia pieniędzy na projektowane działania (kontynuacja programu „Rodzina 500 plus”, modernizacja sił zbrojnych, obniżenie wieku emerytalnego). I przekonuje, że pozostawienie tego wskaźnika na niezmienionym poziomie nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidualnych.