Dopiero w lipcu przyszłego roku celnicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Taki termin został zaproponowany w sprawozdaniu połączonych komisji sejmowych, które blisko dwa lata pracowały nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...).
W czasie wczorajszego drugiego czytania w Sejmie okazało się, że chociaż prace trwały tak długo, projekt ustawy (druk 1521) i tak nie wykonuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13). Sędziowie uznali wtedy za niekonstytucyjne przepisy ograniczające prawo celników do korzystania z zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.
– Teraz okazuje się, że prawo do emerytury mundurowej będą mieć tylko celnicy wykonujący działania policyjne, a projekt ustawy nie precyzuje tego pojęcia – skrytykował zaproponowane rozwiązania w imieniu Klubu Kukiz’15 poseł Andrzej Maciejewski. Z jego szacunków wynika, że z 14,5 tys. celników emeryturę mundurową otrzyma zaledwie tysiąc. Posłowie opozycji skrytykowali też rządowe poprawki do projektu obywatelskiego, które doprowadziły do tego, że do stażu mundurowego będą wliczane tylko okresy służby po 14 września 1999 r. Z kolei posłom PO nie podoba się rozwiązanie, które stawia celników w gorszej sytuacji niż policjantów. Prawo do emerytury mundurowej będą mieć bowiem tylko ci funkcjonariusze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy w dniu zwolnienia ukończą 55 lat, będą mieć za sobą 15 lat w służbach mundurowych, w tym co najmniej 5 lat w służbie celnej lub Służbie Celno-Skarbowej. Osoba, która w dniu zwolnienia ze służby spełni warunki stażowe, a nie będzie mieć wymaganego wieku, poczeka na emeryturę do jego osiągnięcia.
Nie wzbudził kontrowersji fakt, że podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza będzie stanowić średnie uposażenie należne mu przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego. A w przypadku ponownego przyjęcia emeryta do służby i pełnienia jej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta będzie ustalana nowa podstawa wymiaru emerytury. Projekt zakłada też, że jeśli celnik uzyska prawo do mundurowej emerytury, ZUS usunie ze swojej ewidencji informacje o należnych i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne, a same środki będą umarzane. Emerytura będzie wypłacana przez budżet państwa. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt został ponownie skierowany do komisji