Co drugi funkcjonariusz może nie nabyć prawa do emerytury mundurowej – alarmują celnicy. Powodem niezadowolenia związkowców są zmiany wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).
Pierwotnie dokument ten zakładał, że prawo do policyjnej emerytury będą mieć wszyscy celnicy. Po zmianach zaproponowanych przez rząd – i przyjętych jednogłośnie przez Sejm – do stażu mundurowego będą wliczane tylko okresy służby po 14 września 1999 r.
W dodatku ustawa w obecnym kształcie wprowadza zasadę, że o świadczenie z systemu zaopatrzeniowego będzie mogła się ubiegać osoba, która uzbierała łącznie 15 lat służby. Będzie ona dotyczyć zatrudnionych przed 2013 r. Co więcej, we wskazanym stażu zainteresowany musi mieć co najmniej 5 lat pełnienia tzw. funkcji policyjnych, czyli walki, zapobiegania oraz wykrywania przestępstw celnych. Zdaniem związkowców tak rygorystycznych zasad przechodzenia na emeryturę nie ma w żadnej służbie, dlatego domagają się, żeby okres ten skrócić z pięciu lat do roku.
Senatorów podczas prac senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nie przekonały jednak argumenty strony związkowej i nie zdecydowali się na wprowadzenie zmian do projektu. Z wyliczeń związkowców wynika, że świadczenie emerytalne celników będzie wynosić ok. 800 zł miesięcznie.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat