Nie wysokość zarobków, a wielkość i prestiż firmy - to cechy, których specjaliści i menedżerowie najbardziej oczekują od pracodawców. Duże znaczenie mają też: styl zarządzania i kultura organizacji oraz innowacyjność - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Antal.

Na pytanie: jakie główne cechy pożądanego pracodawcy, 59 proc. badanych specjalistów i menedżerów odpowiedziało: wielkość i prestiż firmy (jest to wzrost o 17 proc. w porównaniu do podobnego badania z 2016 r.).

52 proc. respondentów wskazało na styl zarządzania i kulturę, panujące w organizacji (wzrost o 14 proc.), a 42 proc. na innowacyjność (wzrost o 11 proc.). Dla 40 proc. ankietowanych ważną cechą pracodawcy są zarobki (wzrost o 13 proc.), 34 proc. zwróciło uwagę na stabilność zatrudnienia (wzrost o 4 proc.), 34 proc. badanych wskazało na możliwości szkolenia (wzrost o 10 proc.).

"W praktyce oznacza to, że pracodawcy, którzy próbują budować swoją przewagę np. oferując niestandardowo wysokie zarobki, kosztem złej atmosfery w pracy lub braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, nie będą w oczach pracowników atrakcyjni. I odwrotnie, doskonała opinia o firmie nie skusi pracowników, jeżeli renoma nie idzie w parze z godnymi warunkami pracy" – ocenia menedżer Antal HR Consulting Małgorzata Pukropek.

Firma spytała ponadto specjalistów i menedżerów o najbardziej pożądanych pracodawców na polskim rynku. Respondenci mogli wskazać dowolną organizację; wyłonili 71 firm w 16 branżach. Np. w branży "bankowość" najczęściej wskazywali na ING Bank Śląski. W branży IT najbardziej atrakcyjnym pracodawcą okazał się Google. Z kolei w sektorze ubezpieczeniowym, jako najbardziej atrakcyjnego pracodawcę, najczęściej wskazywano PZU.

"71 laureatów wybranych głosami ponad 3300 specjalistów i menedżerów ma zatem powody do zadowolenia. Ich marki należą do tzw. top of minds, czyli firm, które przychodzą Polakom na myśl spontanicznie, bez dodatkowych sugestii" - podkreślono w badaniu.

Autorzy raportu zwracają też uwagę, że na 71 wyróżnionych marek, jedynie 38 to ubiegłoroczni laureaci, 33 pracodawców debiutuje w zestawieniu lub do niego powraca.

Badanie "Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów" zostało przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie 14 listopada 2016 - 26 stycznia 2017. W anonimowym badaniu wzięło udział 3303 specjalistów i menedżerów z całego kraju.

Antal to firma zajmująca się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem HR. Działa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest częścią Grupy Kapitałowej Work Service S.A.