- Jeśli firmy będą nagminnie naruszać przepisy o stawce godzinowej, uszczelnimy te regulacje. Popieram propozycję, aby to inspektor mógł zastępować umowy cywilnoprawne tymi o pracę. I nie zapowiadał kontroli - mówi Stanisław Szwed.Jak pan ocenia pierwsze miesiące obowiązywania przepisów o 13-złotowej stawce dla zlecenio- i usługobiorców?