Pracownik tymczasowy ma prawo wybrać sąd, do którego wniesie pozew przeciwko pracodawcy. Nie musi to być ten właściwy ze względu na jego siedzibę.
Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł wczoraj. TK uznał za niezgodny z konstytucją art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360) w zakresie, w jakim uniemożliwia on wytoczenie powództwa przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Łamie on konstytucyjne prawo do równego traktowania oraz ogranicza prawo do sądu.
Nierówne zasady