W całej Unii Europejskiej kobiety stanowią 35% osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich.

"Największy udział kobiet wśród osób na stanowiskach menadżerskich odnotowano na Łotwie, jedynym kraju członkowskim, gdzie kobiety stanowią większość (53%) w tej grupie zawodowej. Na kolejnych miejscach są Bułgaria i Polska (44% w obu przypadkach), Irlandia (43%), Estonia (42%), Litwa, Węgry i Rumunia (41%) oraz Francja i Szwecja (40%)" - czytamy w komunikacie.

Kraje, w którym kobiety stanowią najmniejszy odsetek menadżerów to Niemcy, Włochy i Cypr (22%), Belgia i Austria (23%) oraz Luksemburg (24%).

We wszystkich państwach członkowskich UE kobiety na stanowiskach menedżerskich zarabiają mniej niż mężczyźni, a średnia różnica płac dla całej Unii wynosi 23,4%. 

Najmniejsza różnica w zarobkach występuje w Rumunii (5%), Słowenii (12,4%), Belgii (13,6%) i Bułgarii (15%).

"Z drugiej strony, kobieta-menedżer zarabia około jednej trzeciej mniej niż jej męski odpowiednik na Węgrzech (33,7%), we Włoszech (33,5%), a także w Czechach (29,7%), oraz około jednej czwartej mniej na Słowacji (28,3%), w Polsce (27,7%), Austrii (26,9%), Niemczech (26,8%), Portugalii (25,9%) Estonii (25,6%) i Wielkiej Brytanii (25,1%)" - czytamy dalej.

W całej UE niemal 7,3 mln osób pracuje na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej osób, w tym 4,7 mln mężczyzn i 2,6 mln kobiet.

Dane wykorzystane w badaniu pochodzą z okresowego sondażu Eurostatu dotyczącego struktury płac za 2014 r.