Czy rozwiązanie stosunku pracy można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego

autor: Aleksandra Sudak, Julia Walicka-Ostachowska18.02.2017, 14:30
zwolnienie praca pracownik

Nie każde porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z zastrzeżeniem warunku będzie dopuszczalne – wiele zależy od okoliczności danej sprawy.źródło: ShutterStock

Zamierzamy zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku przedstawiciela handlowego. Do umowy chcielibyśmy wprowadzić postanowienie, zgodnie z którym ulegnie ona rozwiązaniu z końcem roku kalendarzowego, jeżeli zatrudniony nie osiągnie wyznaczonego przez firmę rocznego wyniku sprzedaży. Czy taki zapis jest zgodny z przepisami?

Proponowane przez pracodawcę postanowienie umowne ma charakter warunku w rozumieniu prawa cywilnego. O warunku mówi art. 89 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego mogącego wystąpić w przyszłości (na tym właśnie polega warunek). W umowach cywilnoprawnych, takich jak umowy o świadczenie usług lub zlecenia, częstą praktyką jest wskazywanie konkretnych okoliczności, których zaistnienie spowoduje powstanie (warunek zawieszający) bądź ustanie (warunek rozwiązujący) łączącego strony stosunku prawnego. Przykładowo kontrakty menedżerskie zawierane na gruncie prawa cywilnego często wskazują zaprzestanie pełnienia funkcji w zarządzie przez menedżera jako warunek powodujący automatyczne, czyli bez konieczności składania osobnego oświadczenia o wypowiedzeniu, wygaśnięcie kontraktu. Z kolei utrata uprawnień potrzebnych do świadczenia usług pośrednictwa często bywa wskazywana jako zdarzenie warunkujące automatyczne wygaśnięcie umowy agencyjnej.

Zastrzeżenie warunku względem niektórych czynności prawnych jest jednak niedozwolone. Zgodnie z art. 89 k.c. taki zakaz może wynikać albo z ustawy, albo z właściwości (natury) czynności prawnej. Kodeks cywilny wprost zabrania np. zawierać umowę przeniesienia własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku. Z kolei typowym przykładem czynności prawnej, co do której zastrzeżenie warunku jest niedozwolone z uwagi na jej właściwość, jest zawarcie małżeństwa.

W prawie pracy

W prawie pracy istnieją przypadki czynności prawnych, które z samej istoty są czynnościami warunkowymi. Jako przykład należy wskazać umowę zawartą na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, w której warunkiem rozwiązującym będzie jego powrót do pracy (art. 251 par. 4 pkt 1 kodeksu pracy; dalej: k.p.).

Jednakże poza wskazanymi w przepisach prawa pracy konkretnymi przypadkami czynności, które mają charakter warunkowy, nie ma przepisów o charakterze generalnym, dopuszczających dokonywanie warunkowych czynności prawnych z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, o ile nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Rozważając zatem, czy możliwe jest uzależnienie zakończenia stosunku pracy od zdarzenia przyszłego i niepewnego, trzeba przeanalizować, czy nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy, a tym samym z właściwością konkretnych czynności prawnych.


Pozostało jeszcze 62% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (2)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane