Prawie 3800 ochotników ma stawić się do wtorku w jednostkach i centrach szkolenia; będzie to pierwszy z trzech zaplanowanych na ten rok turnusów służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych – poinformowało w poniedziałek Dwództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Najwięcej przyszłych żołnierzy - 1700 - przyjmą centra szkolenia. Pozostali trafią do wytypowanych jednostek wojskowych. W przyszłości będą mogli wstąpić w szeregi Wojska Polskiego jako żołnierze wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, narodowych sił rezerwowych lub zostaną zakwalifikowani do wyszkolonych rezerw osobowych.

Jak podał rzecznik DGRSZ ppłk Szczepan Głuszczak, na bieżący rok zaplanowano przeszkolenie blisko 12 tysięcy kandydatów.

Kandydaci stawiają się z kartami powołań w 35 jednostkach wojskowych i centrach szkolenia w całej Polsce, podległych Dowództwu Generalnemu. Czeka ich 4-miesięczne szkolenie, podzielone na dwa zasadnicze etapy: szkolenie podstawowe i specjalistyczne.

W poniedziałek kandydaci otrzymują mundury, berety, buty i cały podstawowy ekwipunek, a za kilka dni odbędzie się uroczyste wręczenie broni. Okres szkolenia unitarnego potrwa około miesiąca i zakończy się złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej.

Cały kurs potrwa do 28 kwietnia. Kolejny turnus zaplanowano na początek maja, a ostatni na wrzesień.

W ubiegłym roku w ramach służby przygotowawczej przeszkolono blisko 11 tys. żołnierzy, przed dwoma laty ponad 9000 osób.

Oferta służby przygotowawczej jest skierowana do osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety, po ukończeniu 18 lat i z odpowiedni wykształceniem - wyższym w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnim na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalnym na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień. Komendanci, po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych osób z kategorią "A" przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników w nauce, ocenę z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej, ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc.

Kursy przygotowawcze na potrzeby korpusu oficerów odbywają się w uczelniach wojskowych, podoficerów - w szkołach podoficerskich, a szeregowych w centrach szkolenia i jednostkach wojskowych.

Rozpoczynając służbę przygotowawczą żołnierze otrzymują tytuł podchorążego, jeżeli kształcą się na oficerów, kadeta, jeżeli kształcą się na podoficerów, lub elewa, jeżeli szkolą się na szeregowych.

Osoby powołane do służby przygotowawczej pełnią ją do sześciu miesięcy, jeśli kształcą się na oficerów, do pięciu miesięcy w przypadku kursów podoficerskich i do czterech miesięcy na potrzeby korpusu szeregowych.

Szkolenie podstawowe jest jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów przygotowują się do objęcia obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych, kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych wytypowani do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

W 2009 r. została zawieszona obowiązkowa służba wojskowa. Możliwość odbycia służby przygotowawczej stworzono w 2015 r.