Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Pracownica, nabywająca prawo do urlopu macierzyńskiego, nie traci prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony) - w wymiarze 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Przerwy i urlop: Ile przysługuje ci wolnego w pracy>>

Zasadniczo terminy wypoczynku poszczególnych pracowników są ustalane w planach urlopów lub za porozumieniem pracowników, jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu. Ostateczna decyzja, kiedy pracownik skorzysta z przysługujących mu dni wolnych, należy jednak do pracodawcy. Szef może więc nie zgodzić się na urlop w wybranym przez podwładnego terminie bez podawania przyczyn, co więcej - może także przełożyć, a nawet przerwać już rozpoczęty wypoczynek pracownika, jeśli wystąpiły usprawiedliwione okoliczności, których pracodawca nie mógł przewidzieć w momencie rozpoczynania urlopu, jak nagła awaria w firmie. Co grozi za pozostanie na urlopie dowiesz się tutaj>>

Jednak zasady te nie obowiązują pracownicy i pracownika-ojca, którzy chcą skorzystać z urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie macierzyńskim i złożyli w tej sprawie wniosek. Pracodawca ma wtedy obowiązek udzielić wnioskodawcy urlopu, o ile pomiędzy ostatnim dniem pobytu na macierzyńskim a pierwszym dniem urlopu wypoczynkowego nie ma żadnej przerwy.

Zobacz powody, dla których szef może nie zgodzić się na urlop>>

Potwierdził to Sąd Najwyższy, który w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (sygn akt I PKN 590/00) orzekł, iż pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Jednak prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim nie jest obowiązkiem samej pracownicy, nie musi więc korzystać z tego uprawnienia i może zaplanować wypoczynek w innym terminie.