Pracownica, nabywająca prawo do urlopu macierzyńskiego, nie traci prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony) -  w wymiarze 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Przerwy i urlop: Ile przysługuje ci wolnego w pracy>>

Zasadniczo terminy wypoczynku poszczególnych pracowników są ustalane w planach urlopów lub za porozumieniem pracowników, jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu. Ostateczna decyzja, kiedy pracownik skorzysta z przysługujących mu dni wolnych, należy jednak do pracodawcy. Szef może więc nie zgodzić się na urlop w wybranym przez podwładnego terminie bez podawania przyczyn, co więcej - może także przełożyć, a nawet przerwać już rozpoczęty wypoczynek pracownika, jeśli wystąpiły usprawiedliwione okoliczności, których pracodawca nie mógł przewidzieć w momencie rozpoczynania urlopu, jak nagła awaria w firmie. Co grozi za pozostanie na urlopie dowiesz się tutaj>>

Jednak zasady te nie obowiązują pracownicy i pracownika-ojca, którzy chcą skorzystać z urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie macierzyńskim i złożyli w tej sprawie wniosek. Pracodawca ma wtedy obowiązek udzielić wnioskodawcy urlopu, o ile pomiędzy ostatnim dniem pobytu na macierzyńskim a pierwszym dniem urlopu wypoczynkowego nie ma żadnej przerwy.

Zobacz powody, dla których szef może nie zgodzić się na urlop>>

Potwierdził to Sąd Najwyższy, który w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (sygn akt I PKN 590/00) orzekł, iż pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Jednak prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim nie jest obowiązkiem samej pracownicy, nie musi więc korzystać z tego uprawnienia i może zaplanować wypoczynek w innym terminie.