Osoby starsze stanowią grupę szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie zakazanych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców – ocenia UOKiK. Działania Urzędu chroniące konsumentów–seniorów dotyczą m.in. domów opieki i sprzedaży na pokazach.

Informację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym przedstawiono na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej.

Zgodnie z prawem, prezes UOKiK ma kompetencje m.in. do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi np. o naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; nieuczciwe praktyki rynkowe oraz proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom.

W informacji przekazanej w czwartek sejmowej komisji polityki senioralnej wskazano, że działania UOKiK w zakresie ochrony konsumentów-seniorów dotyczą często przedsiębiorców oferujących produkty w formie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

Do Urzędu wpływają sygnały od osób kupujących towary np. sprzęt kuchenny, pościel i sprzęt rehabilitacyjny np. na pokazach, na które firmy zapraszają osoby starsze. Później okazuje się, że "pokaz" miał na celu sprzedaż tych produktów. Jako przykład bezprawnych działań wskazano m.in. zaniechania dotyczące informowania konsumentów o handlowym celu działań.

Także w ramach sprzedaży door-to-door, w ramach której przedsiębiorcy składają wizyty konsumentom w ich miejscach zamieszkania - jak wskazuje UOKiK - dochodzi często do sytuacji, w których konsumenci otrzymują nieprawdziwe informacje np. co do tożsamości sprzedawcy czy też możliwości odstąpienia od umowy.

W zakresie ochrony konsumentów w podeszłym wieku, prezes UOKiK - jak poinformowano w czwartek - podejmował działania kontrolne sprawdzając np. w latach 2014-2015 wzory w oparciu o które prywatne domy opieki zawierają umowy dotyczące pobytu osób starszych w ich placówkach. Kontrola prowadzona była we wszystkich województwach i objęła blisko 40 proc. spośród wszystkich placówek tego typu.

W wyniku postępowania ustalono, że niemal 90 proc. przedsiębiorców stosowało niedozwolone postępowania umowne. Najważniejszymi i najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami, które wykryto były: możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezwracanie pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi, zmiana cen usług bez zgody konsumenta oraz wygórowane kary umowne i odsetki. (PAP)