Przeczytałam, że prezydent podpisał ustawę, która nakazuje biurom turystycznym utworzenie kolejnego funduszu na wypadek bankructwa. Czy to oznacza, że touroperatorzy wrzucą opłaty na ten fundusz w koszty i wycieczki będą jeszcze droższe? Jestem emerytką i oszczędzam każdą złotówkę, by od czasu do czasu gdzieś wyjechać, choćby w kraju. Albo za nieodległą granicę. Ja nie boję się bankructwa biur, boję się za wysokich kosztów – pisze pani Barbara.
To prawda. Została już opublikowana nowelizacja dwu ustaw (patrz podstawa prawna), nakazująca biurom podróży utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), który będzie wyodrębnionym rachunkiem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Celem tego funduszu jest lepsze zabezpieczenie klientów przed niewypłacalnością touroperatorów.
Do tej pory biura podróży musiały wykazać się gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniami na wypadek plajty. To jednak okazało się w wielu spektakularnych bankructwach niewystarczające i były kłopoty z powrotem turystów do kraju, a odzyskanie pieniędzy za odwołane wycieczki bywało czasem wręcz niemożliwe. Teraz ma się to zmienić. TFG ma być jakby drugim filarem zabezpieczenia, uruchamianym wtedy, gdy podstawowe okażą się niewystarczające.
Aby fundusz powstał, biura będą musiały płacić składkę, a jej koszt z całą pewnością przerzucą na klienta. Nie będą to jednak wysokie kwoty – nie więcej niż 30 zł od jednego uczestnika imprezy. Dokładne stawki nie są jednak jeszcze znane, zostaną dopiero określone w rozporządzeniu do ustawy. W trakcie prac nad nowelizacją prawa zakładano, że najwyższe opłaty dotyczyłyby osób wyjeżdżających do dalekich egzotycznych krajów, mniejsze – podróżujących po Europie, a najniższe, albo wręcz zerowe – turystów podróżujących po kraju albo do naszych najbliższych sąsiadów. Pani Barbara nie powinna się więc martwić, że drastycznie wzrosną ceny jej ulubionych wycieczek.
Podstawa prawna
Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. poz. 1334). Rozdział 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.). Art. 98a, art. 119 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.).