Organizatorzy wycieczek i pośrednicy turystyczni od soboty będą mieć nowe obowiązki związane z ochroną klientów. Muszą odkładać środki na II filar zabezpieczeń.
26 listopada wchodzą w życie kluczowe przepisy nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334). Ich cel to ochrona turystów.
Filar udanych wakacji