Szukając lodówki, natrafiłem w sklepie internetowym na okazję cenową. Zamówiłem sprzęt, ale następnego dnia skontaktowała się ze mną obsługa, tłumacząc, że to była pomyłka – cena była niska z powodu błędu systemu. Pracownik sklepu dodał, że w regulaminie jest na ten temat stosowny zapis. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami – pyta pan Dariusz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr niedozwolonych klauzul umownych. W lipcu tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, że zapis w regulaminie sklepu internetowego o treści: „Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych) z przyczyn, za które odpowiedzialność nie ponosi sprzedawca, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie WWW zostają korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia”, jest niedozwolony.
Według sądu sprzedawca to profesjonalista i nie może przerzucać odpowiedzialności za działanie sklepu na swoich klientów. Według kodeksu cywilnego w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W dodatku ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania klienta zamawiającego towar poza lokalem najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zakupu. Czyli za błąd w systemie i wyświetlanie nieprawdziwej ceny odpowiada właściciel sklepu, a nie klient.
Nie oznacza to oczywiście, że przy pomyłce handlowca uda nam się kupić lodówkę o wartości 3 tys. zł. za 300 zł. Ochrona praw konsumenta nie może odbywać się poprzez rażące naruszenie praw przedsiębiorcy. Jeśli klient złożył zamówienie, a różnica pomiędzy ceną oferowanego towaru a jego faktyczną wartością jest bardzo duża, to poddaje w wątpliwość zgodność oferty z rzeczywistymi intencjami sprzedawcy. Kupujący mógł z łatwością zauważyć, porównując oferty, że cena niższa o kilka rzędów jest pomyłką i żądanie wydania towaru będzie wtedy nadużyciem prawa.
Podstawa prawna
Art. 84, art. 385 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Art. 12 z 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).